قاعدتاَ نتیجه ی این شخصیت حقوقی این است که مدیران شرکت بتوانند تمام حقوق شرکت را تحصیل کرده و به تعهدات آن عمل کنند.مع ذلک با توجه به مواد مختلف لایحه ی قانونی 1347 می توان گفت ثبت شرکت سهامی در واقع بدان معنا نیست که شرکت تمام حقوقی را که هر شخص حقوقی از آن بهره مند است تحصیل می کند بلکه قانونگذار ما اگرچه مانند قانونگذار فرانسه تحصیل شخصیت حقوقی شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها نکرده ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها را شرط ادامه ی حیات آن قرار داده است. این گونه ثبت شرکت مناسب شرکتهایی مانند شرکتهای عمرانی و شهرداری است. برای اینکه بفهمید کدام شرکت مناسب نوع کسب و کار شما است بهتر است با متخصصین و مشاوران مشورت کنید. شرکتهای تضامنی بدون محدودیت در میزان سهم میباشند و حداقل شرکا آنها نیز 2 نفر است.هریک از شرکا در این نوع شرکت، مسئولیت کامل داشته و مسئولیت آنها نامحدود است. در همین راستا در ادامه راهنمای ثبت شرکت، ارائهشده توسط شرکت ثبت فردا آورده شده است.

شرکتی است که با اهداف هفت گانهی مندرج در قانون بخش تعاونی با قید واژهی تعاونی تشکیل میشود و جهت تشکیل آن حداقل ۷ نفر با تابعیت ایرانی باید حضور داشته باشد. شرکتی است که برای انجام امور تجاری تحت نام مخصوصی بین ۲ یا چند نفر تشکیل میگردد و مسئولیت هریک از شرکاء به میزان سرمایهی آنها در شرکت بستگی دارد. 1-جهت ثبت یک شرکت مهمترین گام یافتن شرکاء مناسب می باشد.برای ثبت شرکت در قالبهای متفاوت حداقل تعداد شرکاء متفاوت اعلام شده است به طور مثال: شرکت با مسئولیت : ثبت‌شرکت به 2 نفر شریک نیاز دارد . ایجاد شرکت قبل از ثبت آن در مرجع ثبت شرکت ها: شرکت سهامی از زمانی ایجاد می شود که شخصیت حقوقی پیدا کند و تحصیل شخصیت حقوقی مستلزم این است که مجمع عمومی موسس بر اساس مقررات قانونی به طور صحیح تشکیل شود و در حدود صلاحیت هایی که به آن محول شده عمل کند. پس از آن که شرکت ایجاد شد و شخصیت حقوقی پیدا کرد باید بلافاصله جهت ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها اقدام نمود.مطالعه ی مقررات لایحه ی قانونی 1347 نشان می دهد که با رعایت برخی قواعد شخصیت حقوقی شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود ولی این شخصیت کامل نمی شود مگر پس از ثبت آن در مرجع اخیر. ​Content has been cre᠎ated with GSA  Con᠎tent Gener ator DE MO.

هزینه ثبت شرکت

در صورتیکه تا پیش از فرا رسیدن تاریخ انقضا، فرایند ثبت به صورت کامل انجام نگیرد، دامنهٔ شما معلق شده و برای ثبت مجدد آزاد خواهد شد در این صورت، همزمان با آزاد شدن دامنه، مبلغ پرداخت شده به عنوان اعتبار به شناسهٔ پرداخت کننده عودت داده خواهد شد تا در پرداختهای بعدی از آن استفاده کند. همچنین وزارت اقتصاد در دبی به عنوان دپارتمان توسعه اقتصادی معروف است. همچنین در صورتی که دراساسنامه پیشبینی شده باشد مجمع عمومی میتواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیأت مدیره تخصیص داده شود. شرکت حقوقی شرکتی است که به عنوان یک شخص حقوقی یا ترکیبی از اشخاص حقوقی که وکالت را انجام می دهند تعریف میشود. در این مورد باید گفت که ما در واقع با فروش این بسته، هم به خودمان کمک می کنیم و هم به مشتری! شما میتوانید با دانستن این نکات و در نظر گرفتن شرایط کاری و تجاری خود، نوع شرکت تجاری خود را انتخاب کنید و سپس برای دیگر اقدامات لازم، قدم بردارید.

شرکت سهامی خاص نوع دیگری از شرکتهای تجاری است. شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که تحت نام مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و ۱ یا چند نفر شریک ضامن تشکیل میشود. با توجه به اینکه شرکت قبلاَ تشکیل شده است،خود شرکت و در واقع مدیران،رئیس هیات مدیره یا احیاناَ مدیر عامل باید تقاضای ثبت بدهند. در مجمع فوق العاده و موسس با دو سوم سهام حاضر در جلسه (نه کل سهام شرکت) در مجمع عادی نصف سهام حاضر در جلسه اعم از نوبت اول یا نوبت سوم بوده باشند. از آنجا که شرکت سهامی عام برای جلب سرمایه های مهم ایجاد می شود و لازم است تعداد قابل ملاحظه ای شریک گرد هم جمع شوند، بالطبع تشکیل آن متضمن مراحل مختلفی است.مرحله اول،تاسیس آن به وسیله ی موسسسان است.در این مرحله موسسان ضمن فراهم آوردن مقدمات ایجاد شرکت،در جستجوی شرکای دیگری هستند که در مرحله ی دوم،یعنی زمان پذیره نویسی،به شرکت می پیوندند.مجموعه آورده های پذیره نویسان و موسسان سرمایه ی شرکت را تشکیل می دهد.بعد از جمع شدن سرمایه،با شرکت تمامی شرکا در مجمع عمومی موسس،شرکت تشکیل می شود. شرکتی است که برای انجام امور تجاری تحت نام مخصوصی بین 2 یا چند نفر تشکیل می گردد و مسئولیت هریک از شرکاء به میزان سرمایه ی آنها در شرکت می باشد.

leave a Comment